About Us
6098218219881

OUR STORY


ความเป็นมาของธุรกิจน้ำพริกกากหมูพ่นไฟ

น้ำพริกกากหมูพ่นไฟ มีจุดเริ่มมาจากการทำน้ำพริกเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัวต่อมาได้มีการแบ่งปันและทำเป็นของฝากให้กับคนใกล้ชิด เนื่องด้วยน้ำพริกที่ทำนั้นมีความอร่อย สะอาด รสชาติถูกปากจึงได้มีการขอซื้อต่อจากคนที่รู้จักและได้ชิมน้ำพริกจนขยายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องด้วยมี การสอบถามถึงที่มาและขอซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาในจำนวนมาก ทางผู้ประกอบกิจการจึงได้เริ่มทำน้ำพริก เพื่อจัดจำหน่ายในรูปแบบโฮมเมดและฝากขายตามร้านค้าต่างๆจนกระทั่งได้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน “เกษตรดิจิตอล” ที่ตลาดคลองผดุงฯ(ตลาดนายก) ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 5 – 25 กันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และตัวผลิตภัณฑ์เองก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้ากว่า 90% ก็ยังกลับมาซื้อสินค้าต่อจนสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการสั่งซื้อ

กากหมูพ่นไฟ....อร่อยจนหยุดไม่ได้

Testimonial gagmooponfire
gagmooponfire
Chili poork Crackling

เพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้

เนื่องด้วยทางผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระแสการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพ แม้ว่าน้ำพริกกากหมูพ่นไฟจะเป็นอาหารที่มาจากสุกรซึ่งอยู่นอกกระแสหลักของ อาหารคลีน ( อาทิเช่น ผัก อกไก่ เป็นต้น ) แต่ทางผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญและใส่ใจ กับสุขภาพของผู้บริโภคโดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความสะอาด ปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเพื่อให้ได้ผลิภัณฑ์น้ำพริกกากหมูพ่นไฟที่มีความอร่อย สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและทางผู้ประกอบการยังมีแนวคิดในการที่จะผลิตภัณฑ์น้ำพริกและอาหาร อื่นๆที่ตอบสนองต่อวิถีสุขภาพของคนในชีวิตสมัยใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป และด้วยตามแนวทางของ Thailand 4.0 ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรจึงมีการติดต่อเลือกสรรวัตถุดิบผ่านเกษตรกรโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากการผลิตด้วยวิถีเกษตรกรรมสมัยใหม่ และลดการติดต่อผ่านคนกลางเพื่อลดความเสียเวลาที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและลดต้นทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของต้นทุนการผลิตทุกอย่าง น้ำมันที่ใช้ทอดแล้วไม่นำกลับมาใช้ใหม่นั้น ผู้ประกอบการได้หาช่องทางติดต่อผู้รับซื้อน้ำมันเก่าเพื่อผลิตไบโอดีเซลเพื่อนำรายได้ในส่วนของการขายน้ำมันกลับมาเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจอีกทางหนึ่ง

6098223295605Fresh, Fast and Tasty


We select the finest ingredients
We use the hygienic pork
No! Preservatives.
No! Artificial colors.
No! Flavouring
Order Now

สั่งซื้อน้ำพริกกากหมูพ่นไฟ น้ำพริกของเรา มีหลากหลายซีรีย์ เช่น กาก (น้ำพริกกากหมูพ่นไฟ) มีทั้งสูตรเผ็ดมากและเผ็ดน้อย , ฝอย (หมูฝอยกรอบพ่นไฟ)และ กวน (กล้อยหอมกวนโบราณสูตรกะทิสด) ไว้จัดจำหน่าย พร้อมบรรจุภัณฑ์แบบของขวัญหรือ Gift Setสำหรับมอบเป็นของฝากชั้นเยี่ยมได้เป็นอย่างดี

Thanks!

line2